Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

 1. Mô tả công việc
  • Tuỳ thuộc vào quy mô doanh nghiệp mà nhân viên nhân sự tổng hợp làm việc độc lập hoặc phối hợp cùng các đồng nghiệp khác trong bộ phận hành chính nhân sự thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về cơ bản, công việc chính của nhân viên nhân sự tổng hợp bao gồm:
  • Quản lý hồ sơ nhân sự trong công ty, đề xuất và thực hiện các quy định về lương thưởng và chế độ phúc lợi khác.
  • Hỗ trợ quy trình tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài.
  • Tiến hành định hướng cho nhân viên mới, xây dựng các sáng kiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  • Cung cấp hỗ trợ cho nhân viên trong các vấn đề khác nhau liên quan đến nhân sự như và giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh.
  • Thúc đẩy các chương trình nhân sự để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, hạn chế xảy ra xung đột.
  • Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chính sách hành chính nhân sự.
  • Thực hiện các nhiệm vụ quản lý hiệu suất.
  • Thu thập và phân tích dữ liệu với các số liệu nhân sự hữu ích như thời gian thuê lao động và sự đóng góp của từng nhân viên.
  • Tổ chức đánh giá hiệu suất nhân viên hàng quý và hàng năm.
  • Xây dựng văn hoá công ty bằng cách tổ chức những hoạt động phù hợp, giải quyết vấn đề kịp thời, công bằng nghiêm túc, cung cấp các điều kiện phúc lợi cho nhân viên theo quy định của công ty, thúc đẩy hợp tác giữa các đội nhóm.
  • Đảm bảo nhân viên trong công ty đều tuân thủ quy định về an toàn lao động và chính sách nội bộ.
 2. Yêu cầu trình độ
  • Nhân viên tổng hợp nhân sự cần có kiến ​​thức sâu rộng về các chức năng nhân sự, từ tuyển dụng đến đào tạo và xây dựng chế độ chính sách cho nhân viên. Đặc biệt, nhân viên nhân sự tổng hợp phải am hiểu luật lao động, bảo hiểm.
  • Kinh nghiệm làm việc trong vị trí nhân viên nhân sự tổng hợp/chuyên viên nhân sự/nhân viên hành chính nhân sự.
  • Hiểu biết về các chính sách và thủ tục nhân sự nói chung.
  • Kiến thức tốt về luật lao động, bảo hiểm.
  • Thành thạo trong sử dụng hệ điều hành Microsoft Office và các phần mềm quản lý nhân sự.
  • Kỹ năng giao tiếp và tương tắc tuyệt vời.
  • Khả năng giải quyết vấn đề.
  • Có thể làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
  • Bằng cử nhân quản trị nhân sự, hành chính học, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline 24/7

Liên hệ trực tiếp qua Whatsapp

Liên hệ trực tiếp qua Zalo